Výkup starého dreva

Vykupujeme staré drevo z demolácií a rekonštrukcií (stodôl, sýpok, mlynov, dreveníc, fabrík...).

Minimálny vek dreva 60 rokov.

Vykupované dreviny: smrek, jedľa, smrekovec, borovica, dub.

Podmienky výkupu

 • Staré drevo nesmie byť natreté farbami, olejmi a inak ošetrené (vápno sa nepovažuje za problém).
 • Staré drevo nesmie byť zhnité a spráchnivené.
 • Drevo napadnuté tesárikom (veľké oválne diery) vo veľkom množstve nie je vhodné.
 • Drevo napadnuté červotočom (malé okrúhle diery) je vhodné na odkúpenie.

Vykupujeme tieto typy materiálu

 • Dosky

 • Ručne kresané trámy a krokvy

 • Trámy stropné ručne hobľované

 • Trámy gátrované a guľaté

Dosky

 • Dosky zo stodôl slnkom opálené (opláštenie stodôl)
 • Dosky zo starých stropov
 • Dosky z interiéru
 • Podlahové dosky zošľapané
 • Strešné dosky


Vyhovujúce rozmery dosiek:

Dĺžka od 2 m, Šírka od 15 cm, Hrúbka od 2 cm

Kontaktujte nás

Chcete sa niečo spýtať, alebo máte pre nás ponuku?

Viac info

Trámy a krokvy :

Ručne kresané trámy a krokvy

Vyhovujúce rozmery:
od 10x10 cm, Dĺžka od 2m

Trámy stropné ručne hobľované

Vyhovujúce rozmery:
od 15x15 cm, Dĺžka od 3,5m

Trámy gátrované a guľaté

Tento typ materiálu vykupujeme podľa momentálnej potreby.


Vykonávame odborné demolácie celých stavieb a objektov.

Výkupná cena je vždy dohodou a je závislá od typu materiálu, jeho opracovania, poškodenia a množstva. Cena je stanovená pri obhliadke materiálu. Platba v hotovosti pri odvoze materiálu.

Veríme, že ponúkame najvyššie výkupné ceny.